Express
Picture for manufacturer לאון באייר
לאון באייר
משפחת באייר עושה יין באזור אגיסהיים היוקרתי עוד מ-1580.
היקב משלב את המסורת ארוכת השנים של גידול ענבי איכות באזור אלזס ואת החתירה להתקדמות בעזרת הטכנולוגיות החדשות.
היקב מייצא כ- 75% מתוצרתו בכל רחבי העולם